Prof. Dr. TEMEL GENÇTAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. TEMEL GENÇTAN

T: (0282) 250 2133

M tgenctan@nku.edu.tr

W tgenctan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1972-1977
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1967-1972
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ PR.
Öğrenim Yılları: 1967-1972
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1988-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1988-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1983-1988
Yrd. Doç. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1982-1983
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1977-
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1973-1982
İdari Görevler
Dekan NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2007
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2001-2004
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
1989-2001
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ziraat Yüksek Mühendisi TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI IĞDIR ZİRAİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 1972-1973
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Balkan A., G. T., B. O., Effect of Removal of Some Photosynthetic Organs on Yield Components in Durum Wheat Triticum durum L Bangladesh Journal of Agricultural Research, Bangladesh Journal of Agricultural Research, pp. 1-12, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. BALKAN A., GENÇTAN T., Bazı Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Çeşitlerinde Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarının Tane Verimi ve Verim Unsurlarına Etkileri, Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 14, pp. 29-37, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. Balkan A., G. T., GENÇTAN T ve A BALKAN 2007 Comparison of Plant Grain Yield and Yield Components of Main Stem and Fertil Tillers in Some Bread Wheat Triticum aestivum L em Thell Cultivars 13 1 17 21 2007, Ankara University, Journal of Agricultural Sciences., vol. 13, pp. 17-21, 2007.
Özgün Makale SSCI
4. BAŞER İ., BİLGİN O., BİLGİN A. Y., GENÇTAN T., Relationship Between Characters Related to Tillering and Grain Yield in Bread Wheat Triticum aestivum L Em Thell, Acta Agronimica Hungarica, pp. 251-256, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. Başer İ., G. T., BAŞER İ T GENÇTAN Heritability and Effects of Some Characters on Silage Yield in Dent Corn Varieties Zea mays indentata Sturt Grown Under Drought Conditions, Journal Korean Grassl. Science, pp. 177-182, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Başer İ., G. T., Determination of Adaptatıon of Some Corn Varieties Zea mays indendata Sturt Having Different Maturing Time By Various Stability Methods Vol 24 No 4 491 497 1996, Cereal Research Communication, vol. 24, pp. 491-497, 1996.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BALKAN A., GENÇTAN T., Ekmeklik buğdayda Triticum aestivum L osmotik stresin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkisi 10 44 52, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Balkan A., G. T., Bazı Fotosentez Organlarının Ekmeklik Buğdayda Verim Unsurları Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 137-148, 2009.
Özgün Makale AHCI
3. Balkan A., G. T., BALKAN A ve T GENÇTAN 2008 Evaluation of Some Agronomic Characteristics of Broomcorn Sorghum bicolor L Mohench var technicum Körn Genotypes Grown in Trakya Region Ankara University Journal of Agricultural Sciences, Ankara University, Journal of Agricultural Sciences, cilt 14, ss. 163-168, 2008.
Özgün Makale SSCI
4. GENÇTAN T., AYGUN İ. Ö., BAŞER İ., Çeltikte tane verimi ile bazı verim unsurları arasındaki ilişkilerin path analizi ile belirlenmesi Trakya Üni Tekirdağ Zir Fakültesi 1 2 158 165, J. Agri. Sci., ss. 158-165, 1994.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. GENÇTAN T., BAŞER İ., BAHARÖZÜ E., Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Fide Dönemindeki Kök ve Sürgün Gelişimi Üzerine Araştırmalar, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 158-165, 1994.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. Tosun O., A. G., G. T., Çimkını Uzunluğunun Arpa Çeşitlerindeki Varyasyon sınırları A Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı Fasikül 1 2 65 77 1980, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı,, ss. 65-77, 1980.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. Gökçora H., G. T., GÖKÇORA H T GENÇTAN Mısırda sıcaklık oransal nem ve tozlama zamanının döllenme üzerine etkileri Cilt 2 Sayı 3 202 205 1978, Doğa Bilim Dergisi, cilt 2, ss. 202-205, 1978.
Özgün Makale SSCI
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Gençtan T., A. İ., B. İ., Çeltikte Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile belirlenmesi T Ü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 131-138, 1994.
Özgün Makale
2. Gençtan T., A. İ., B. İ., Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Yıllık İklim Değişikliklerine Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi T Ü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 149-157, 1994.
Özgün Makale
3. GENÇTAN T., GENÇTAN T İ BAŞER N YILMAZ Bazı Kocadarı Sorghum vulgare L Çeşitlerinin İki Farklı Yöredeki Verim ve Verim Unsurları Üzerine Araştırmalar T Ü T Cilt 1 Sayı 2 97 109 1992, ekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 97-109, 1992.
Özgün Makale
4. Gençtan T., B. İ., İkinci Ürün Silaj Mısırı Yetiştiriciliğinde Ekim Sıklığı ve Biçim Zamanlarının Bitki Boyu ve Verim Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 95-102, 1992.
Özgün Makale
5. Gençtan T., S. N., B. İ., A. S. T., Tekirdağ da Yetiştirilen Başlıca Buğday Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Yönünden En Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi T Ü Cilt 1 Sayı 2 111 119 1992, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 111-119, 1992.
Özgün Makale
6. Şehirali S., G. T., Physikalische und Biologische Eingenschaften des in Stadt Tekirdağ Verwendeten weizensaatgutes und aussaatsprobleme, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, cilt 37, ss. 110-119, 1987.
Özgün Makale
7. Akbay G., G. T., Ç. C. Y., Arpanın Hordeum vulgare L Çimkını Uzunluğuna Toprak Sıcaklığı ve Ekim Derinliğinin Etkileri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı,, cilt 34, ss. 145-155, 1986.
Özgün Makale
8. Gürgün V., Ş. S., Ç. C. Y., G. T., Effect of Inoculation and Nitrogen Fertilizer on Yield Protein Content of Beans Phaseolus vulgaris L, Journal of KÜKEM,, ss. 166-167, 1983.
Özgün Makale
9. GENÇTAN T., GÜRGÜN V S ŞEHİRALİ T GENÇTAN C Y ÇİFTÇİ Effect of Inoculation and Nitrogen Fertilizer on Yield Protein and Oil Content of Soybean GLycinemax L Merril, Journal of KÜKEM, ss. 163-165, 1983.
Özgün Makale
10. Akbay G., G. T., Ç. C. Y., AKBAY G T GENÇTAN C Y ÇİFTÇİ Altı Sıralı Arpaların Hordeum vulgare L Orta ve Yan Başakçıklarında Oluşan Tanelerin İrilik ve Ağırlığına çeşit ve yılların etkisi Cilt 1 Sayı 1 89 102 1982, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 89-102, 1982.
Özgün Makale
11. Akbay G., G. T., Arpada Hordeum vulgare L Çimkını Uzunluğu ile Bitki Karakterleri Arasındaki İlişkiler, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 15-24, 1982.
Özgün Makale
12. Akbay G., G. T., Ö. M., Ekim Sıklığının İki ve Altı Sıralı Arpalarda Tane ve Protein Verimleri ile Tanedeki Protein Oranına Etkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 95-105, 1982.
Özgün Makale
13. Şehirali S., G. T., Ç. C. y., ŞEHİRALİ S T GENÇTAN C Y ÇİFTÇİ Fasulyede Phaseolus vulgaris L Protein Kapsamının Değişimi ve Kalıtımı Cilt 2 Sayı 3 158 170 1980, Tarımsal Araştırma Dergisi, cilt 2, ss. 158-170, 1980.
Özgün Makale
14. Tosun O., A. G., G. T., TOSUN O G AKBAY T GENÇTAN 1980 Ekim Zamanın Arpada Hordeum vulgare L Tane Verimi Tanede Protein Oranı ve Protein Verimine Etkileri ile Bu karakterler Arasındaki İlişkiler A Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı Fasikül 3 4 485 502 1980, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, ss. 485-502, 1980.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GENÇTAN T., TARLA TARIMI, Yayın Yeri: NAMIK kEMAL üNİVERSİTESİ, 2015.
Ders Kitabı
2. GENÇTAN T., BALKAN A., MELEZ MISIRLA 100 YIL ÇALIŞTAYI, Bölüm: MISIR (Zea Mays L.) BİTKİSİNİN FİZYOLOJİSİ, Yayın Yeri: AJANS MEDİALİFE, Editör: KAYIHAN Z. KORKUT, VEHBİ ESER, İSMET BAŞER, 2013.
Bilimsel Kitap
3. GENÇTAN T., Tarımsal Ekoloji, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No: 6, 2012.
Ders Kitabı
4. GENÇTAN T., TARIMSAL EKOLOJİ, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2010.
Ders Kitabı
5. GENÇTAN T., Bazı Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L em Thell Çeşitlerinin Üç Farklı Lokasyonda Verim ve Verime Etkili Karakterleri Üzerinde Araştırmalar 61 Araştırmalar 16 1988, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1988.
Bilimsel Kitap
6. GENÇTAN T., BAŞER İ., Bazı Melez Mısır Çeşitlerinde F1 ve F2 Döllerindeki Açılmanın Başlıca Verim Unsurlarına Etkiisi, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1988.
Bilimsel Kitap
7. GENÇTAN T., SAĞLAM N., Buğday Çeşitlerinde Farklı Osmotik Basınç Ortamlarının Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1988.
Bilimsel Kitap
8. GENÇTAN T., Buğdayda Başlıca Verim Komponentlerinde F1 Melez Gücünün Heterosis Saptanması Trakya Üniversitesi 59 Araştırmalar 14, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1988.
Bilimsel Kitap
9. Özgen M., G. T., Buğday Ekiminden Hasatına, Yayın Yeri: Türkiye İş Bankası Yayınları, Saim Toraman Matbaası, 1983.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ATILGAN HELVACIOĞLU İ., ŞENER T., TOKATLI C., GENÇTAN T., A STUDY ON SEED PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN MERİÇ PLAİN, 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress (AgriBalkan 2017) (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
2. RASİM Ü., GENÇTAN T., Evaluation of Cold Tolerance by Morphological and Molecular Methods at Booting Stage in Rice., International Conferance on Agriculture, Forest and Food Science and Technologies. 15-17 May 2017, Nevsehir, Turkey. (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
3. ÜNAN R., GENÇTAN T., SEİDİ M., SÜREK H., Effect of Sowing Dates and Meteorological Factors on Rice Blast under Mediterranean Conditions, 7. International Rice Blast Conferance (09.10.2016-13.10.2016).
Tam metin bildiri
4. Korkut K. Z., G. T., B. İ., B. O., Wheat Breeding Activities in Turkey International Wheat Breeding Conference Odessa Ukraine 08 11 June Plant Breeding and Genetics Institute, International Wheat Breeding Conference (09.06.2004-11.06.2004).
Tam metin bildiri
5. Beşe N., G. T., The Effect of Four Irrigation Methods on Some Quality Characters in Rice Oryza sativa L, International Symposium on Rice Quality (24.11.1997-27.11.1997).
Özet bildiri
6. Beşe N., G. T., The Effect of Six Planting Methods on Some Quality Characters in Rice Oryza sativa L, International Symposium on Rice Quality (24.11.1997-27.11.1997).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÜNAN R., GENÇTAN T., Çeltikte Çimlenme Dönemi Soğuk Toleransını Belirlemek İçin Metot Geliştirilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. GENÇTAN T., ÖKTEM A., AVCI BİRSİN M., BİLGİN O., ULUKAN H., BALKAN A., SÜREK H., ÖZSEVEN İ., Yurdumuzun Tahıl Üretim Potansiyeli Sorunları ve Çözüm Önerileri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. (12.01.2015-16.01.2015).
Tam metin bildiri
3. BALKAN A., GENÇTAN T., BİLGİN O., Arpada Hordeum vulgare L Osmotik Stresin Çimlenme Ve Erken Fide Gelişimine Etkisi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-13.09.2013).
Tam metin bildiri
4. TENEKECİER S., GENÇTAN T., Buğdayda Triticum aestivum em Thell L Endosperm ve Tane İriliğinin Çimlenme vee Fide Özellikleri İle Verim ve Kalite Unsurlarına Etkileri, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-13.09.2013).
Tam metin bildiri
5. GÖKGÖZ Ş., GENÇTAN T., Samsun Koşullarında Atdişi Mısırda Zea Mays İndentata Sturt Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-13.09.2013).
Tam metin bildiri
6. SAKAROĞLU E., GENÇTAN T., Çeltikte Oryza sativa L Farklı Ekim Sıklıklarındaki Ana Sap ve Kardeşlerin Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, (10.09.2013-12.09.2013).
Tam metin bildiri
7. GENÇTAN T., BALKAN A., Hayrabolu da Buğday Yetiştiriciliği Sorunları ve Çözüm Yolları, Hayrabolu Tarla Bitkileri Üretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. (04.04.2012-04.04.2012).
Tam metin bildiri
8. KAYA H., GENÇTAN T., Buğday Ayçiçeği Nöbetleşe Ekiminde Yer Alacak Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Ana Ürünlerin Verim ve Kalite Unsurlarına Etkileri, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2011-15.09.2011).
Tam metin bildiri
9. ATILGAN İ., BALKAN A., GENÇTAN T., Edirne deki Çeltik Üretiminin ve Çeltik Yetiştiricilerinin Genel Durumu, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, (12.09.2011-15.09.2011).
Tam metin bildiri
10. GENÇTAN T., ÖKTEM A., SÜREK H., BALKAN A., Sıcak iklim Tahılları Üretiminin Artırılması Olanakları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri
11. Korkut K., G. T., O. A., B. İ., Trakya Bölgesi ne Uygun Birinci ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresİ (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
12. Korkut K., G. T., O. A., B. İ., Trakya Bölgesi ne Uygun Tritikale Genotiplerinin Verim Stabilitesi Yönünden Değerledirilmesi, türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
13. GENÇTAN T., BALKAN A., Türkiye de Çeltik Üretimi ve Sorunları, 1. Çeltik Sempozyumu (24.09.2009-25.09.2009).
Tam metin bildiri
14. Kahraman T., G. T., Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azotlu Gübreleme Uygulamalarının Tane Dolum Süresi ve Tane Dolum Oranı ile Verim ve Kalite Unsurlarına Etkileri, 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, (08.10.2008-10.10.2008).
Tam metin bildiri
15. Gençtan T., B. M., B. A., Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagil Üretimi ve Sorunları, Ulusal Tarım Kurultayı (15.11.2007-17.11.2007).
Tam metin bildiri
16. BALKAN A., GENÇTAN T., Farklı Bitki Boyu Ve Olgunlaşma Süresine Sahip Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Ekim Yönünün Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
17. BALKAN A., GENÇTAN T., Un Kalitesini Yükseltmek İçin Paçala Karıştırılan Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarındaki Verim Ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
18. Gençtan T., T. M. E., G. H. H., Türkiye de Tohumluk Fide Fidan Üretimi ve Kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
19. GENÇTAN T., TUGAY M. E., GEÇİT H. H., BOZKURT B., ERGUN E., EKİZ H., YALVAÇ K., GEVREK N., ELÇİ A., BALKAN A., Türkiye de Tohumluk Fide Fidan Üretimi ve Kullanımı Türkiye Ziraat Mühendisliği 6 Teknik Kongresi 3 7 Ocak 2005 S 803 825, ZMO 6. TEKNİK KONGRESİ (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
20. GENÇTAN T., Çeltik Yetiştiriciliği, İpsala 5. Çeltik Kültür ve sanat Festivali (23.08.2004-25.08.2004).
Tam metin bildiri
21. GENÇTAN T., Tarla Bitkileri Üretiminin Son 20 Yıldaki Değişimi ve Bunun Nedenleri, TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası, Güz Konferansları Dizisi (18.10.2003-18.10.2003).
Tam metin bildiri
22. GENÇTAN T., TUĞRAN T., Mısır Ayçiçeği ve Çekirdeklik Kabak Karışım Ekimlerinde En Uygun Ekim Deseninin Belirlenmesi, Türkiye 4. Tarla bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
23. GENÇTAN T., UÇKESEN B., Tekirdağ Koşullarında Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Şeker Mısır Zea mays saccharata Sturt Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi, Türkiye 4. Tarla bitkileri Kongresi (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
24. GENÇTAN T., Trakya Bölgesi nde Buğday Yetiştiriciliği ve Çeşit Sorunları 26 Kasım 2000 Edirne, Trakya Bölgesi’nde Tahıl Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli. (26.11.2000-26.11.2000).
25. GENÇTAN T., Çeltik Yetiştiriciliği ve Sorunları Çeltik Yetiştiriciliği Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli I Çeltik Kültür ve Sanat Festivali 7 9 Eylül 2000 İpsala, I. Çeltik Kültür ve Sanat Festivali (07.09.2000-09.09.2000).
Tam metin bildiri
26. GENÇTAN T., Buğday Yetiştiriciliği Sorunları ve Çözüm Yolları Tekirdağ Tarımı nın Sorunları II Tarla Bitkileri Sorunları ve Çözüm Önerileri 24 Mayıs 2000 Tekirdağ, Tekirdağ Tarımı’nın Sorunları. II Tarla Bitkileri Sorunları ve Çözüm Önerileri (24.05.2000-24.05.2000).
27. Şehirali S., G. T., B. M., Z. N. B., Türkiye Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagil Üretiminin Bu günkü ve Gelecekteki Boyutları, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi. (17.01.2000-21.01.2000).
Tam metin bildiri
28. Beşe N., G. T., Çeltikte Oryza sativa L Farklı ekim Yöntemlerinin Trakya Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal özelliklere Etkisi, 3. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-19.11.1999).
Tam metin bildiri
29. GENÇTAN T., Tarım ve Çevre Sorunları Tekirdağ Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri 17 Mart 1995 Tekirdağ, Sanayi-Çevre ve İnsan Sağlığı Paneli (17.03.1995-19.03.1995).
30. GENÇTAN T., EMEKLİER Y., ÇÖLGEÇEN M., BAŞER İ., Sıcak iklim tahılları tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri, ZMO Teknik Kongresi (09.01.1995-12.01.1995).
Tam metin bildiri
31. Gençtan T., E. Y., Ç. M., B. İ., Sıcak İklim Tahılları Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri 1995 I Cilt 429 448, Türkiye Ziraat Mühendisliği, IV. Teknik Kongresi, (09.01.1995-12.01.1995).
Tam metin bildiri
32. Gençtan T., B. İ., Mısır Verim ve Kaliteye Etkili Başlıca Karakterler ve Bunların Kalıtımı Üzerinde Araştırmalar, Tarla Bitkileri Kongresi (25.04.1994-29.04.1994).
Tam metin bildiri
33. Gençtan T., S. N., Trakya Koşullarında Beş Makarnalık Buğday Çeşidinde Farklı Azotlu Gübre Dozları ve Verilme Zamanlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Makarnalık Buğday ve Mamulleri Sempozyumu, (30.11.1993-03.12.1993).
Tam metin bildiri
34. Gençtan T., A. R., Y. R., Türkiye Tohumculuğunun Teknik ve Ekonomik Yönleri ve Tohumculuk Politikasının Değerlendirilmesi, Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi (08.01.1990-12.01.1990).
Tam metin bildiri
35. Yürür N., G. T., Marmara Bölgesi ndeki Tahıl Üretimi ve Verimlilik Sorunları, Marmara Bölgesi’xxnde Verimlilik Sorunları Simpozyumu. (25.10.1989-27.10.1989).
Tam metin bildiri
36. Arslan N., T. S., G. T., Değişik Yörelere ait Çemen Trigonella foenum graceum L Populasyonlarının Tohum Verimleri Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, (03.10.1989-06.10.1989).
Tam metin bildiri
37. Arslan N., T. S., G. T., Farklı Ekim Zamanlarının Çemen Trigonella foenum graceum L Bitkisinin Verimine Etkisi, VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (03.10.1989-06.10.1989).
Tam metin bildiri
38. GENÇTAN T., Ticaret Gübrelerinin Verilme Şekillerinin Buğdayda Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi (01.06.1989-02.06.1989).
Tam metin bildiri
39. GENÇTAN T., SAĞLAM N., Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Üç Ekmeklik Buğday Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, TÜBİTAK Türkiye Tahıl Sempozyumu (06.10.1987-09.10.1987).
Tam metin bildiri
40. GENÇTAN T., Trakya Bölgesine Uygun Buğday Çeşitleri, Un Sanayinin Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri ve Problemleri Sempozyumu (18.04.1986-20.04.1986).
41. Gençtan T., Ö. M., Serin İklim Tahıllarında Ekim Zamanı ve Ekim Yöntemleriyle Çeşit ve Tohumluk Seçimindeki Hataların Yol Açtığı Ürün Kayıpları, Hasat Öncesi, Hasat ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları Semineri (13.12.1982-17.12.1982).
Tam metin bildiri
42. Tosun O., A. G., G. T., Çimkını Uzunluğunun Arpa Çeşitlerindeki Varyasyon sınırları, TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi (06.10.1980-10.10.1980).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi CABI PUBLISHING, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
2. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi CABI PUBLISHING, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
3. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ (16.05.2017-18.05.2017).
Uluslararası Dergi CABİ
4. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi CABI PUBLISHING, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
5. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (05.05.2016-).
Uluslararası Dergi CAB
6. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (15.01.2016-).
Uluslararası Dergi CAB
7. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (30.11.2016-).
Ulusal Dergi
8. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (20.09.2016-).
Ulusal Dergi
9. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitütüsü Dergisi, Yayın Yeri: TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (15.01.2016-).
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Trakya-Marmara Bölgesi’nde Çeltikte (Oryza sativa L.) Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Stabilite Analizleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.05.2016-Devam Ediyor.
2. Çeltik (Oryza sativa L.) Genotiplerinin Soğuğa Tolerans Yönünden Değerlendirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2015.
3. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Su Baskınlarına Toleranslarının Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2013-Beklemede.
4. Ekmeklik Buğdayda Triticum aestivum L Kurağa Dayanıklılıkla İlişkili Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Saptanması Üzerine Araştırmalar Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri NKUBAP00 24 DR 08 06 Doktora Projesi 2011, BAP, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
5. Verim Yeteneği Kalite ve Yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya Bölgesi ne Uygun Triticale Genotiplerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, BAP, Araştırmacı.
6. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesi ne Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, BAP, Araştırmacı.
Üyelikler
TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜTÜSÜ DERGİSİ, Danışman, 2010-.
HASAD BİLİMSEL ÜRETİM DERGİSİ, Danışman, 2005-.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Danışman, 2004-.
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 1972-.